• O nás

  Vážení stavebníci a stavebné firmy

  Naša firma sa špecializuje na jednoliate-monolitické železobetónové stropy a práce súvisiace zo statikou (železobetón, oceľ) a statickým zabezpečením porušených objektov. realizuje však aj ucelené stavby a ich zmeny.

  Pôsobíme na stavebnom trhu už od roku 1990.

  Prečo spolupracovať s nami

  Presnosť
  Pracujeme s vysokou presnosťou, ktorá je svojpomocne pri šalovaní drevenými podporami nedosiahnuteľná.

  Spoľahlivosť
  Realizujeme jednoliate železobetónové stropy už od r. 1990 v objeme cca 5000 m2 za rok bez jedinej reklamácie na statiku , príp. kvalitu prác.

  Rýchlosť
  Rýchla dodávka prác: strop 200 m2 do 4 dní.

  Precíznosť
  Zhotovujeme stropy na základe presného statického výpočtu – pri realizácii svojpomocne dochádza spravidla k neodbornému vystuženiu (statický výpočet nie je možné nahradiť dlhoročnou praxou inžinierov, stavbárov)

 • Naše práce

  Naša firma sa špecializuje hlavne na práce súvisiace so statikou (železobetón, oceľ) a statickým zabezpečením porušených objektov. realizuje však aj ucelené stavby a ich zmeny. Pôsobí na stavebnom trhu od roku 1990.

  Čo Vám ponúkame

  Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

  DetailyKliknite

  Oceľové haly a konštrukcie

  DetailyKliknite

  Statika stavieb

  DetailyKliknite

  Statické zabezpečenia

  DetailyKliknite

  Realizácia ucelených stavieb a ich zmien

  DetailyKliknite
 • Kontaktné informácie

  Adresa a kontakt

  ARMA - MONT s. r. o.
  Ing. Štefan Vincze
  Slnečná 10,
  97901 Rimavská Sobota
  IČO: 109 105 81, IČ DPH: SK1032223907

  E-mail: armamont1@gmail.com
  WWW: www.-arma-mont.sk
  Mobil: 0905/352 914
  Fax: 047/56 21 625

  Napíšte nám

  Správa bola odoslaná!
  Čoskoro sa Vám ozveme !
 • Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

  Ako sa realizuje jednoliaty železobetónový strop?
  Táto stropná konštrukcia sa celá realizuje priamo na stavbe pri doleuvedenom postupe:
  - celý strop sa zašaluje pomocou stojok, priečlí a debnenia – viď. foto
  - položí sa armatúra z betonárskej ocele (podľa výpočtu), ktorá sa dokonale previaže na celom objekte – viď. foto
  - celý strop sa zaleje betónom požadovanej hrúbky a pevnosti (podľa statického výpočtu) – viď. foto

  Aké sú výhody jednoliatych železobetónových stropov oproti iným?
  - Jednoliaty železobetónový strop stuží celý objekt ako celistvá škrupina, ktorá v prípade sadania objektu zamedzí vzniku prasklín v murive a strope. Žiadne iné stropy toto nezabezpečia!
  - Nie je potrebné pracné zhotovovanie vencov – stačí ukončiť murivo s presnosťou 2 cm.
  - Malá hrúbka 10-15 cm zabezpečí úsporu nákladov pri schodiskách, fasádach, výške objektu.
  - Možnosť zhotoviť ľubovoľný tvar včítane logií, balkónov, atík, ríms, stĺpov, prekladov,prievlakov, otvorov, rýh, priestupov, uloženia špalíkov, kotiev a pod.
  - Vylúčenie finančne nákladnej dopravy prefabrikátov.
  - Vďaka vysokej presnosti zhotovenia dochádza k minimálnej spotrebe poterov a omietok.
  - V menej náročných priestoroch omietky nie sú potrebné (garáže, pivnice, sklady)
  - Nedochádza k popraskaniu omietky ako je to zvyčajné pri stropoch z dielcov na ich stykoch

  Prečo realizovať strop firmou ARMA-MONT?
  - Firma realizuje jednoliate železobetónové stropy už od r. 1990 v objeme cca 5000 m2 za rok bez jedinej reklamácie na statiku , príp. kvalitu prác.
  - Zhotovuje stropy na základe presného statického výpočtu – pri realizácii svojpomocne dochádza spravidla k neodbornému vystuženiu (statický výpočet nie je možné nahradiť dlhoročnou praxou inžinierov, stavbárov), čo v praxi znamená v lepšom prípade plytvanie železom, v horšom prípade pomerne často sa vyskytujú problémy s rezonanciou stropu, priehybom – čo spôsobuje praskanie podláh, omietok, v krajnom prípade môže dôjsť k havárii stropu.
  - Pracuje s vysokou presnosťou, ktorá je svojpomocne pri šalovaní drevenými podporami nedosiahnuteľná.
  - Firma zabezpečí podloženie výstuže a zvibrovanie betónu, čo zvýši pevnosť betónu o 20-30% a dokonalé obalenie výstuže nevyhnutné k využitiu jeho pevnosti v betóne a ochrane pred koróziou. Týmto sa zabezpečí maximálna tuhosť stropu pri zachovaní minimálneho priehybu a rezonancie.
  - Svojpomocne sa betón spravidla nevibruje a výstuž nepodkladá – väčšinou sa počas betonáže nadvihuje, čo je neprípustné – jeho presnú polohu je možné dosiahnuť iba podložením!
  - Rýchla dodávka prác: strop 200 m2 do 4 dní.

  Cenové relácie:
  - od 65 EUR/m2 - dodávka na kľúč
  - od 45 EUR/m2 - bez betonáže
  - od 20 EUR/m2 - samostatné šalovanie alebo armovanie
  - bezplatná konzultácia a vypracovanie cenovej ponuky

  Ukážky stavieb

  - RD 350m2
  - RD 300m2
  - RD 150m2 + točité schody
  - RD 250m2 + prievlak 12m
  - RD 250m2 točité schody

  Naše práceNaše práce

 • Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

 • Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

 • Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

  Ukážka: RD 150m2 + točité schody

  Ukážka RD 150m2 + točité schodyUkážka RD 150m2 + točité schodyUkážka RD 150m2 + točité schodyUkážka RD 150m2 + točité schody

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

  Ukážka: RD 250m2 + prievlak 12m

  Ukážka RD 250m2 + prievlak 12mUkážka RD 250m2 + prievlak 12mUkážka RD 250m2 + prievlak 12mUkážka RD 250m2 + prievlak 12mUkážka RD 250m2 + prievlak 12m

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Jednoliate železobetónové stropy, železobetónové schody a konštrukcie

  Ukážka: RD 250m2 točité schody

  Ukážka RD 250m2 točité schodyUkážka RD 250m2 točité schodyUkážka RD 250m2 točité schodyUkážka RD 250m2 točité schody

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Oceľové haly a konštrukcie

  Ponúkame dodávku oceľových hál a konštrukcií v cenáchod 1,50€/Kg (podľa zložitosti a veľkosti)

  Ukážky stavieb

  - Hala AUTOMAX 2500m2
  - Ukážky hál 200-300m2
  - Zpriahnuté väzníky dl=12m pre FIAT servis
  - Vešadlo - odstránenie hlavnej nosnej steny dl=10m

  Naše práceNaše práce

 • Oceľové haly a konštrukcie

  Ukážka: Hala AUTOMAX 2500m2

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Oceľové haly a konštrukcie

  Ukážky hál 200-300m2

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Oceľové haly a konštrukcie

  Ukážka: Zpriahnuté väzníky dl=12m pre FIAT servis

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Oceľové haly a konštrukcie

  Ukážka: Vešadlo - odstránenie hlavnej nosnej steny dl=10m

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statika stavieb

  Ukážka: Základy pod silo - Veľký Blh

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statika stavieb

  Ukážka: Ľanové mosty pre peších rozpor 40m 1xš1,5m 1xš2,5m

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statika stavieb

  Ukážka: Rekonštrukcia vstupných schodísk do bytovky - 12 vchodov

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statické zabezpečenia

  Ide hlavne o zastavenie narastania trhlín vzniknutých sadaním základov príp. priehybov dotvarovaním konštrukcií.

  Na všetkých nižšie uvedených stavbách sa trhliny stabilizovali!

  Ukážky stavieb

  - ZŠ Hostinského 2003 trhlina 20 mm
  - Telocvičňa 2004 trhlina 10mm
  - Kostol v Gemerčeku 2005 trhlina 5-20mm
  - Matica Rimavská Sobota

  Naše práceNaše práce

 • Statické zabezpečenia

  Ukážka: ZŠ Hostinského 2003 trhlina 20 mm

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statické zabezpečenia

  Ukážka: Telocvičňa 2004 trhlina 10mm

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statické zabezpečenia

  Ukážka: Kostol v Gemerčeku 2005 trhlina 5-20mm

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Statické zabezpečenia

  Ukážka: Matica Rimavská Sobota

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Realizácia ucelených stavieb a ich zmien

  Ukážka: Rodinné domy

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Realizácia ucelených stavieb a ich zmien

  Ukážka: Nadstavby striech 1500m2 + 600m2

  NávratNávrat Naše práceNaše práce

 • Realizácia ucelených stavieb a ich zmien

  Ukážka: Výťah - Špeciálna ZŠ Rimavská Sobota

  NávratNávrat Naše práceNaše práce